Home

björn nilsson

östersund

Mansjön

Mansjön är en sjö och gård i norra Hälsinglands skogar i trakterna kring Los, Voxna och Ovanåker. Gården ligger mycket vackert vid sjön med samma namn. Det har funnits människor här sedan stenåldern. Svedje-finnarna kom hit på 1600-talet och nybyggarna flyttade in på 1800-talet.


Skogsbolagen köpte upp gårdarna och människor blev arrendatorer. Det fanns gruvnäringar i trakterna, men det blev kortvarigt.


Nils Persson och hans hustru Karin övertog Mansjön 1872. De fick nio barn tillsammans. Fyra av dessa syskon emigrerade till Nordamerika. De planterade var sin björk innan de for. En av björkarna står fortfarande kvar. Två av de som emigrerade omkom i en skogs- och präriebrand i det nya landet. En återkom till Hälsingland.


Livet omgärdades av hårt och slitsamt arbete för folket på gården men det fanns också plats för glädje, skratt och gemenskap. Nya tider kom, människor organiserade sig och studerade på distans eller på folkhögskolor för att förändra sin egen vardag.


Läs denna berättelse och släktkrönika om vad som hände under dessa århundraden!

Den 13 juli 2020 så lanseras min bok "Mansjön".

Den kan beställas på alla boksiter eller i din bokhandel. 

ISBN 978-91-88925-34-3

© Björn Nilsson Östersund